Zeer goed resultaat Twence in 2017

0
4438
Voor het eerst passeerde in 2017 meer dan 1 miljoen ton afval de weegbruggen. Foto: Twence

HENGELO – Twence heeft over 2017 een positief netto resultaat (na belastingen) geboekt van 14,4 miljoen euro. De omzet van ruim 110 miljoen euro bestaat voor bijna de helft uit de opbrengst van grondstoffen en energie. Dat blijkt uit het financieel jaarverslag. 

Voor het eerst passeerde in 2017 meer dan 1 miljoen ton afval de weegbruggen: vrijwel al dit materiaal werd omgezet in herbruikbare materialen, grondstoffen en energie. Daarnaast werd in 2017 voor het eerst ook zonne-energie, uit het zonnepark Tienbunderweg dat in november 2017 formeel in gebruik werd genomen, geproduceerd.

164.000 huishoudens

In totaal leverde Twence bijna 2,2 PetaJoule warmte en stoom, voor stadsverwarming en industrieel gebruik. Omgerekend naar huishoudens was dit voldoende om het jaarverbruik van 49.000 huishoudens te dekken. De 1,7 PetaJoule elektriciteit die werd geleverd, is voldoende voor ongeveer 164.000 huishoudens.

In 2017 werd voor het eerst in deze regio grootschalig gebruik gemaakt van vrij toepasbare bodemassen in infrastructurele projecten, zoals voor de aanleg van een spoorwegviaduct van ProRail bij Deurningen. ”Het is een prachtige ontwikkeling dat steeds meer opdrachtgevers vragen om hoogwaardige gerecyclede materialen als vervanging van – in dit geval – zand en grind. Daarmee worden mooie stappen gezet om onze lineaire economie om te vormen naar een circulaire”, aldus dr. Marc Kapteijn, directeur van Twence.

Tweede zonnepark

Voor 2018 verwacht Twence eveneens positieve resultaten. Er wordt een tweede zonnepark in gebruik genomen en de ombouw van de biomassa-energiecentrale wordt afgerond. Daardoor komt nog meer duurzame energie beschikbaar voor de regio. Met projecten op het gebied van afvangen en nuttig hergebruiken van CO2 en het onttrekken van waardevolle stoffen aan biomassa worden vervolgstappen gezet in de ontwikkeling als grondstoffenleverancier.

Sponsor