Welke woningen in Berflo Es hebben teveel verkeerslawaai?

0
449
Hoeveel geluidsbelasting ondervinden woningen in de buurt van de Breemarsweg en Pruisische Veldweg?

HENGELO – De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de maximale geluidsbelasting vastgesteld die woningen vanwege de Breemarsweg en de Pruisische Veldweg mogen ondervinden.

Het gaat om woningen aan de Alexanderstraat, Berfloweg, Breemarsweg, Hegemansweg, Ikarosstraat, Langelermaatweg en Pruisische Veldweg.

In het besluit zijn tevens de (gesubsidieerde) maatregelen vastgesteld die in woningen waar de geluidsnorm van 43dB wordt overschreden, moeten leiden tot de sanering van het verkeerslawaai.

Inzien

Het besluit met een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting ligt met ingang van 2 augustus gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Publieksplein in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121.

Bezwaar

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken.

 

Sponsor