Tegemoetkoming bij veel medisch afval

0
4294

HENGELO – Huishoudens met veel medisch afval krijgen in 2018 opnieuw een tegemoetkoming. Deze vergoeding bedraagt maximaal 126 euro en kan vanaf 1 mei worden aangevraagd bij de gemeente Hengelo.

De huishoudens waarbij sprake is van veel medisch afval betalen door de invoering van Diftar extra afvalstoffenheffing. Daarom vergoedt de gemeente een deel van de afvalkosten.

Aanvragen

Bewoners die in 2017 een vergoeding hebben ontvangen, krijgen binnenkort een brief thuisgestuurd. Daarbij zit een nieuw aanvraagformulier met de toetsingscriteria. Mensen die vorig jaar geen vergoeding hebben ontvangen en denken er in 2018 wel aanspraak op te maken, kunnen vanaf 1 mei een aanvraagformulier afhalen bij het Zorgloket in het stadskantoor of via de website. Bij het formulier voegt de aanvrager bewijsmateriaal toe, bijvoorbeeld een bon van de apotheek of de leverancier. Ook mensen die bij de gemeente bekend zijn, moeten opnieuw bewijzen aanleveren.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 126 euro, afhankelijk van de manier van afvalinzameling (ondergrondse container of grijze container aan huis). Voor de berekening houdt de gemeente rekening met het drempelbedrag. De gedachte hierachter is dat de meeste huishoudens, ook al scheiden ze zo goed, toch een kleine hoeveelheid fijn restafval hebben. Daarom betalen de huishoudens een aantal aanbiedingen van het restafval zelf. Dat is het drempelbedrag. Voor 2018 is dit bedrag maximaal 49 euro.

Sponsor