Extra pakket aan maatregelen ter bestrijding van kinderarmoede in Hengelo

0
597
Als de raad ermee instemt krijgen de kinderen onder andere een cheque van 100 euro om schoenen en kleding aan te schaffen.

HENGELO – Een voucher voor kleding en schoeisel, een verruiming van de fietsregeling, een gratis lidmaatschap van de speel-o-theek en een gratis ID-kaart. Dit zijn enkele voorstellen uit het pakket met extra middelen voor de bestrijding van kinderarmoede in 2017, die het college ter besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad.

Het kabinet heeft met ingang van 1 januari 2017 extra geld vrijgemaakt voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Voor Hengelo gaat dit om een bedrag van 450.302 euro structureel per jaar. De doelgroep zijn kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Naar schatting gaat het in Hengelo om ongeveer 2.200 kinderen.

Inwoners is gevraagd ideeën aan te dragen voor de besteding van het bedrag. Daarnaast zijn ook bij de Cliëntenraad Minima Hengelo, Wijkracht en scholen ideeën opgehaald. Wethouder Mariska ten Heuw: ”We vinden het belangrijk dat we vanuit de praktijk horen waar de behoefte ligt en welke ideeën er leven. De inventarisatie heeft veel goede ideeën opgeleverd, daar zijn we heel blij mee.”

Pakket 2017

Het college stelt voor 2017 het volgende pakket aan maatregelen voor:

*Een voucher voor de aanschaf van kinderkleding en/of -schoeisel in de vorm van een Fashioncheque t.w.v. 100 euro.
*Verhoging van de bijdrage aan het Sport- en Cultuurfonds voor kinderen naar 225 euro.
*Verhoging van de bijdrage voor zwemlessen naar 290 euro voor kinderen tot en met 17 jaar.
*Naast de vergoeding voor zwemlessen kan ook een beroep worden gedaan op een vergoeding voor sport en cultuur.
*Mogelijk maken dat kinderen een beroep kunnen doen op het Jeugdcultuurfonds.
*De fietsregeling in het kindpakket toegankelijk maken voor schoolgaande kinderen vanaf groep 5 tot en met het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.
*Mogelijk maken dat kinderen kunnen deelnemen aan de activiteiten van het Jeugdplein Hengelo.
*Het verstrekken van een gratis identiteitskaart voor kinderen.
*Het verstrekken van een gratis lidmaatschap voor de speel-o-theek.

Na het raadsbesluit laat de gemeente via het gemeentenieuws en de social mediakanalen weten wat de spelregels zijn en hoe mensen in aanmerking kunnen komen voor de extra middelen. Mensen in de doelgroep die bij de gemeente bekend zijn ontvangen een brief.

Sponsor