Een 8 voor Cultuurwijs Hengelo

0
437
De cultuureducatie in het basisonderwijs krijgt een steeds steviger bodem. Zowel de leraren als de leerlingen zijn enthousiast.

HENGELO – Het gaat goed met cultuureducatie in het Hengelose basisonderwijs. Dat blijkt uit de jaarlijkse evaluatie die de groepsleerkrachten van de scholen invullen over de voorstellingen, projecten en lessen van afgelopen schooljaar. De groepsleerkrachten waarderen de ontmoetingen gemiddeld met een 8 en merken dat de reacties van kinderen opschuiven van positief naar enthousiast.

Binnen het programma Cultuurwijs Hengelo werken onderwijs, culturele instellingen en gemeente nauw samen, waardoor vrijwel alle leerlingen in het Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs in Hengelo door het schooljaar heen kennis maken met facetten van cultuur.

Voor 7.200 leerlingen

Dat gebeurt niet alleen op school, maar ook bij de culturele instellingen: Oyfo Kunst en Techniek, Bibliotheek Hengelo, Schouwburg Hengelo, poppodium Metropool en Museum Hengelo. De instellingen ontwikkelen voor de meer dan 7.200 leerlingen een samenhangend educatief programma op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst, literatuur, film en cultureel erfgoed.

”Cultuuronderwijs is meer dan een leuke middag. Het zorgt voor betrokken leerlingen die nieuwsgierig worden gemaakt en positief opgroeien. Door Cultuurwijs krijgen ze vaardigheden mee op gebied van creatief denken, communiceren en samenwerken; onmisbaar voor de 21ste eeuw”, aldus wethouder Claudio Bruggink.

Evaluatie

In opdracht van de gemeente Hengelo is een evaluatie uitgevoerd onder de groepsleerkrachten. Het blijkt dat zij in grote mate tevreden zijn over de afstemming van het aanbod, de geschiktheid voor de doelgroep, de presentaties, het taalgebruik en de tijdsduur. Ze waarderen de programma’s in Hengelo met gemiddeld een 8. Maar ook de leerlingen weten het aanbod zeer te waarderen; vergeleken met de evaluatie van vorig jaar schuift de totale waardering op van positief naar enthousiast.

Convenant

Een mooie stimulans voor de schoolbesturen van het Primair en Speciaal Onderwijs in Hengelo en gemeente Hengelo om de gezamenlijke afspraken over cultuureducatie voor de komende vier jaar te vernieuwen. Het convenant Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 is inmiddels ondertekend. Hierdoor kunnen de leerlingen ook in de komende vier jaar genieten en leren van culturele activiteiten onder schooltijd.

www.cultuurwijshengelo.nl

Sponsor